هدف  از تشکیل میز میگو هم افزایی،  تعامل  و همکاری بین دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و تشکل ها  است  که در واقع بتواند ازمرحله تولید تا صادرات آبزیان موانع و مشکلات را  بررسی، کارشناسی و رفع نماید.


دانلود گزارش دومین نشست میز میگو 

​دانلود فایل صورتجلسه