ایمنی زیستی در کارگاه‌های تکثیر میگو جهت نگهداری  مولدین عاری از بیماری (SPF) ، با هدف تولید پست‌لارو با سلامت بالا در  استان هرمزگان

برای دانلود کلیک کنید