مقاله ای زیر دومین شماره از سری مقالات پیرامون فیزیولوژی میگوهای پنائیده است که در  سال 90 از کتاب فیزیولوژی میگوی سفید هندی توسط آقای حمبدرضا موسی زاده  ترجمه شده است.

​دانلود مقاله