اتحاد جهانی آبزی پروری خوشحال است اعلام کند که شرکت Seafarms Group Ltd. اولین شرکت میگو استرالیایی است که موفق به صدور گواهینامه چهار ستاره بهترین آبزی پروری (BAP) در کل زنجیره تولید آبزیان است.

Seafarms یکی از بزرگترین تولید کنندگان میگوهای مزرعه استرالیا است که در چهار نقطه در شمال استرالیا فعالیت می کند. تولید سالانه این شرکت در حدود 1500 تن است و به صورت میگوهای کریستال بی® در سطح ملی توزیع و فروخته می شود.


دانلود متن انگلیسی

دانلود متن ترجمه شده- فارسی